Destinationsutveckling

Destination Halmstad har till uppgift att aktivt verka för utvecklingen av Halmstad som besöks-, mötes-, och evenemangsstad. Detta sker genom ett tätt samarbete med Halmstads besöksnäringsföretag och andra aktörer som är medskapare av besöksmålet Halmstad.

Destinationsutvecklingen vägleds av besöksnäringsstrategin, Strategi 2030. Strategin togs fram i början av 2018 av representanter för Halmstads besöksnäringsföretag, Halmstads kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och andra aktörer som är medskapare av besöksmålet Halmstad.