Destinationsutveckling

Att aktivt utveckla en destination ger tydliga vinster för samhället i stort. Turismen är en stark tillväxtbransch – som skapar dessutom nya arbetstillfällen med stark lokal förankring.

Läs mer om hur vi arbetar med destinationsutveckling och Halmstads Besöksnäringsstrategi – strategi 2030.

Karin Nyroos


Karin Nyroos
Kommunikatör
Mobil: 072-085 05 75
E-post: karin.nyroos@halmstad.se


Golfhuvudstaden

För att ta vara på Halmstads starka position inom golfen startade Destination Halmstad projektet Golfhuvudstadenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i oktober 2012. Syftet är att stimulera besöksnäringen i Halmstad och främja tillväxt med fler arbetstillfällen i förlängningen.

Webbplats: www.golfhuvudstaden.selänk till annan webbplats

Camilla Axelsson


Camilla Axelsson
Destinationsutveckling och Projektledare, Golfhuvudstaden
Mobil: 072-974 33 59
E-post: camilla.axelsson@halmstad.se